Get Adobe Flash player

 


Pravidla pro sezónu 2016 v úpravě...

 


1. LICENCE TR, STARTOVNÍ ČÍSLA

1.1. Team Rally je seriál závodů pro jezdce z České a Slovenské republiky.
1.2. Podmínkou pro získání licence je vaše SKUTEČNÉ jméno ve formátu PRIJMENI Jmeno (např. NOVAKOVA Jana) ! Děkujeme za serióznost! Držitel licence musí mít ve svém profilu nastavenou správnou vlajku (CZ/SK). Jiná vlajka v profilu musí být schválena ředitelstvím TR. (v případě trvalého pobytu v jiné zemi,apod.)
1.3. Jezdec musí odeslat kompletně vyplněnou žádost o licenci, obsahující pravé jméno, datum narození (minimálně rok), místo bydliště (pouze obec), ID na pluginu, současný tým jezdce a přiložit fotografii dle přiloženého vzoru s dodržením popsaných pravidel k průkazové fotografii. Není nutné posílat profesionální foto, alespoň amatérské foto v co nejlepší kvalitě a přesném rozlišení 300x385 bodů. Fotografie bude sloužit k výrobě průkazky držitele licence (bude vystavena ve startovní listině). V případě zjištění uvedení nepravdivých informací bude jezdci okamžitě odebrána licence TR. Výjimky ve jméně (z důvodu duplicity jména) musí být schváleny vedením TR. Jezdci, kteří mají schválený profil na webu TR z minulé sezóny, použijí tento profil i pro sezónu 2015. Pouze po uhrazení licenčního poplatku odešlou mail na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s informací o úhradě. Mail musí obsahovat jméno jezdce, tým a ID číslo.Pár nezávazných rad, jak má vypadat správná průkazová fotografie (převzato ze serveru www.fotoradce.cz):

1. Průkazová fotografie může být barevná nebo černobílá.
2. Rozměry musí být 35x45mm.
3. Fotografie musí ukazovat nejen hlavu, ale i část ramen.
4. Osoba na fotografii nesmí mít tmavé brýle (kromě nevidomých) nebo pokrývku hlavy (kromě zdravotních či náboženských důvodů).
5. Pozadí musí být jednolité (ne členité), doporučuje se bílé nebo světle modré.
6. Pozadí nesmí splývat s fotografovanou osobou - proto je lepší světlovlasé fotit na modrém pozadí.
7. Osoba musí být zobrazena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu.
8. Výška obličejové části hlavy, tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, musí být minimálně 13 mm.
9. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie musí být minimálně 2 mm.

1.4. Jezdec musí uhradit registrační poplatek v minimální výši 300,- Kč na účet č. 670100-2208159925/6210 (jako variabilní symbol použijte svoje ID číslo na pluginu) Platbu lze také odeslat pomocí služby PayPal na email teamrally(zavináč)mail.onlineracing.cz. Veškeré finance půjdou do infrastruktury TR (videa, kontroloři, textaři, poháry, Čeložnice...).

1.5. Odesláním žádosti o udělení licence TR jezdec potvrzuje přečtení těchto pravidel a souhlas s nimi.

1.6. Startovní čísla budou přiřazována postupně dle zaplacení poplatku a přidělování licencí. V této sezóně nemá na přidělení startovního čísla vliv pořadí z minulého ročníku.

2. PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU

2.1. Jezdec vlastnící licenci TR se musí do každého závodu registrovat i s vozidlem na stránce jednotlivého podniku TR.
2.2. Do týmové soutěže nominuje vždy před soutěží maximálně 2 jezdce z každé skupiny manažer týmu.
2.3. Uzávěrka nominací i jednotlivých přihlášek je vždy 24 hod před startem podniku.

3. POŠKOZENÍ

3.1. V soutěži je nastaveno reálné poškození vozů. (dle možností pluginu)


4. VYPSANÉ ZÁVODY, POVOLENÉ VOZY

4.1. V seriálu je vypsána soutěž jednotlivců a soutěž týmů

4.2. Vypsané třídy:  RC1, RC2, RC4, H/B - RWD

4.3. Pro jednotlivé soutěže jsou povolena všechna auta povolená v danou chvíli pluginem RBR Czech v jednotlivých skupinách.

5. SKLADBA JEDNOTLIVÝCH PODNIKů TEAM RALLY

5.1. Každá soutěž bude mít 20-26 rychlostních zkoušek (dále RZ) rozdělených do dvou etap, z nichž jedna etapa bude obsahovat min. 10 RZ.

5.2. Uprostřed etapy může být 1-3 x servis v délce 10´ – 30´. Na konci první etapy bude vždy servis 60´.

5.3. Rally se pojede se systémem SupeRally pouze v první etapě (5min/návrat pouze do druhé etapy)

5.4. Soutěže se sněhovým povrchem budou vždy založeny se Snow Modem od Mikko?

5.5. Prvních 10 týmů z výsledkové listiny minulého ročníku má právo uspořádat podnik TR nesoucí název týmu. Podle pořadí budou postupně oslovováni manažeři jednotlivých týmů, aby si zvolili termín a povrch svého podniku. Kalendář TR přibližně kopíruje skladbou jednotlivých podniků minulou sezónu. Nebude-li potvrzen zájem osloveného týmu, vybere pořadatel jakýkoliv další tým startující v minulé sezóně TR 2 pro pořádání závodu. S potvrzením termínu a povrchu podniku uvede manažer týmu, bude-li si jeho tým na závod připravovat vlastní textury.

5.6. Pořádající tým musí ředitelství poháru předložit skladbu a případné hotové a odzkoušené textury nejpozději 14 dní před startem závodu. Později dodané textury nebudou v podniku použity!!!

5.7. Ředitelství Team Rally má právo zasáhnout do skladby podniku (mixování povrchů, nastavení počasí, zařazení problematických RZ apod.).

6. ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Start
Cíl
1. etapa
středa 6:00
sobota 23:59
2. etapa
neděle 6:00
úterý 23:59

7. BODOVÁNÍ JEZDCŮ

7.1. Tabulka bodování:

1.

60

11.

16

2.

50

12.

14

3.

43

13.

12

4.

37

14.

10

5.

32

15.

8

6.

28

16.

6

7.

25

17.

4

8.

22

18.

3

9.

20

19.

2

10.

18

20.

1

7.2. Od letošního ročníku je zařazeno pravidlo Power Stage - První 3 závodníci v každé třídě získají bonusové body. Power Stage bude vždy poslední RZ.

Bonusové body : 1 místo = 5 bodů, 2 místo = 3 body, 3 místo = 2 body

7.3. Jezdec je povinen dokončit závod nejpozději 15min. po skončení závodu. V případě dokončení závodu po tomto limitu mu nebudou započítany příslušné body a obdrží penalizaci, která ho odsune za bodované pozice.

8. BODOVÁNÍ TEAMŮ

8.1. V každé třídě bodují pouze 2 nominovaní jezdci z jednoho týmu.

8.2. Ostatní jezdci, kteří nejsou nominováni a jednotlivci jedou pouze do bodování jednotlivců a nemají na bodování TEAMŮ vliv.

8.3. Body za absolutní pořadí se do bodování týmů nezapočítávají.

8.4. Tabulka bodování týmů je shodná s bodováním jezdců.

9. RESET TURNAJE

9.1. O reset turnaje požádá jezdec následujícím způsobem. Zašle e-mail na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s předmětem zprávy „TR RESET“. Mail musí obsahovat: jméno jezdce ve formátu uvedeném na pluginu RBR Czech, třídu ve které jezdec startuje, tým za který startuje a popis pádu pry. (kdy a jak hra spadla). Zároveň s odesláním mailu jezdec požádá o reset i na stránce závodu podle systému RBR Czech.

9.2. Resety se povolují v případě, kdy dojde k pádu hry při načítání RZ, v servisu a nově i během RZ. Pokud jezdec má v statutu odstoupení „Nenastoupil na RZ“, řídí se pravidlem 9.1.

9.3. V případě statutu "Nedorazil do časové kontroly na RZ.." musí jezdec nahrát replay z dokončené RZ na web pluginu a může zažádat o reset dle bodu 9.1. Pokud jezdec s vozidlem zastavil před časovou kontrolou bez havárie a poškození vozidla, bude mu povolen reset.

9.3. Nebudou povoleny resety
- způsobené uživatelem např. vyskočení okna jakéhokoliv programu (Skype,ICQ, antivirus) s následkem shození RBR do lišty, nebo zmáčknutí tlačítka „Windows“ se stejným následkem, problémy s volantem atd.

9.4. V případě že má status „Havárie na RZ“ může o reset požádat, jedná-li se o přerušení spojení. V tomto případě je jezdec povinen nahrát na web replay z dokončené RZ a zažádá o reset dle bodu 9.1.

9.5. Každý jezdec má nárok maximálně na dva resety za celý jednotlivý podnik TR. Opakovaný reset na jedné RZ se počítá pouze za jeden reset. V případě více pádů na problematických zkouškách může pořadatel povolit výjimku a udělit i třetí reset.

9.6. Bez odeslání e-mailu, nebo odesláním e-mailu neobsahující náležitosti dle bodu 9.1. nebude pořadatel žádost řešit. Nebude ani na tuto skutečnost jezdce upozorňovat.

9.7. Resety se budou řešit průběžně dle možností pořadatele. Nejpozději však do 12hod následujícího dne po podání žádosti o reset. (pokud jezdec vystartuje 2h před koncem etapy, nemůže počítat že při pádu okamžitě dostane reset)

9.8. Nově lze požádat o reset se statusem „Havárie na RZ“ v případě, že má celý podnik natočený na mobilní telefon či jiné zařízení. Video dodá pořadateli (nejlépe nahráním na youtube), který zkontroluje, jak a kdy k pádu došlo. Komisař poté celou situaci vyhodnotí a rozhodne o udělení resetu.

 

  • Tento reset bude jezdci povolen maximálně 2x za celou sezonu.
Dodané video musí splňovat tyto náležitosti, bez nich nebude reset povolen!
  • Ve videu musí být vidět obrazovka počítače
  • Video musí začínat v obrazovce se seznamem turnajů (Aby byl prokázán vstup do TeamRally)
  • Video nesmí být po celou dobu etapy přerušeno (v případě odchodu od PC video musí běžet dál)
  • Během rychlostní zkoušky musí být na videu viditelná klávesnice od PC (aby bylo zamezeno shození tlačítkem windows

 

 

10. PENALIZACE

10.1.Pokud je pluginem udělena penalizace, o které se jezdec domnívá, že je neoprávněná, nahraje příslušný replay VÝHRADNĚ na web pluginu. Zároveň oznámí pořadateli tuto skutečnost odesláním mailu na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde uvede následující fakta:

Předmět zprávy: TR PENALIZACE

Jméno jezdce, typ vozu

Číslo RZ v daném závodě

Popis situace (přibližný úsek rz, kde k penalizaci došlo)

Bez výše uvedených dat nebude penalizace řešena.

Replay jako příloha není akceptován, pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem.

Pokud komisař uzná penalizaci jako neoprávněnou, bude jezdci smazána. V opačném případě komisař zkontaktuje jezdce pomocí PM a oznámí důvod neodebrání penalizace. Penalizace jsou stejně jako protesty řešeny průběžně, nejpozději však do týdne po skončení závodu.

 

11. KONTROLA ZKRACOVÁNÍ

11.1. Po skončení každého závodu zašle na web pluginu, nebo na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript prvních 5 jezdců v každé skupině 2 replaye z odjeté rally (čísla RZ budou uveřejněny po skončení závodu na webu TR i na fóru RBR Czech) pro kontrolu možného zkracování trati. Limit pro zaslání replayů je 5 dní tj. vždy do neděle do 23:59 po skončení závodu.

11.2. Nebude-li jezdec z důvodu nepřítomnosti schopen zaslat replaye ke kontrole, musí včas poslat omluvu na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a po domluvě mu bude umožněno nahrát replaye v náhradním termínu

11.3. Pokud vyžádané replaye nebudou předloženy, jezdec bude penalizován 10 minutami!

11.4. Replay může být vyžádán i od jakéhokoli jiného jezdce (mimo prvních 5 ve třídě), v tomto případě bude tento jezdec kontaktován zprávou PM.

11.5. Základním pravidlem pro posouzení zkrácení je počet kol vozu na trati rz. Povolen je průjezd s dotykem alespoň jednoho kola na kterémkoliv místě na trati rz. Pokud při kontrole komisař zjistí, že v kontaktu s vozovkou nebylo ani jedno kolo, přistoupí k šetření penalizace. Bude přihlédnuto k situaci, která předcházela vyjetí z vozovky (jezdecká chyba jezdce a jeho následný návrat na vozovku nebude vnímán jako zkrácení). Pokud bude penalizace udělena, oznámí komisař tuto skutečnost jezdci pomocí PM.

11.6. Za jedno zkrácení bude standardně přičtena penalizace 20s. Na jedné RZ může být udělena maximální penalizace 60s.¨

11.7. Každý je povinen si ponechat replaye z odjeté soutěže 10 dní po jejím skončení.

12. PROTESTY

12.1. Jezdec je oprávněn podat protest proti nepředvídatelnému chování pluginu (pád hry, neoprávněné přidělení SR penalizace apod), proti zajetému času jiného pilota, proti zkracování trati jiného pilota, nebo při zjištění možného podvádění jiného jezdce.

12.2. Protest se podává odesláním e-mailu na adresu TR. Předmět zprávy musí být „TR PROTEST“ (špatný předmět = neřešení protestu). Ve zprávě jezdec uvede své jméno, třídu ve které startuje, tým za který startuje a popíše na co podává protest. V případě protestu jezdce na vlastní čas v RZ (penalizace, SR), je jezdec povinen s odesláním protestu zároveň nahrát replay z RZ na web pluginu.

12.3. Vedení TR bude průběžně řešit tyto protesty. Nejpozději budou vyřešeny do týdne po skončení závodu, nebude-li nutné protest řešit v nejbližším možném termínu (pád hry, reset, pokračování v závodě)

12.4. Protesty je možné podávat nejpozději do soboty po skončení závodu.

13. PODVÁDĚNÍ, PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL SLUŠNOSTI

13.1. Bude-li zjištěno jakékoliv podvádění a porušování pravidel během jednotlivých podniků Team Rally, bude jezdci, který se podvádění dopustil odebrána licence TR a všechny získané body.

13.2. Dopustí-li se podvádění manažer týmu, bude postih stejný jako u řadového jezdce, navíc bude ze soutěže diskvalifikovaný celý tým. Tým může pod vedením jiného manažera pokračovat v soutěži, ale s nulovým bodovým kontem.

13.3. V případě opakovaného porušování slušnosti v diskuzi na fóru, případně v komentářích k RZ, může být jezdci licence odebrána.

13.4. O odebrání licence jezdci rozhodne komise, složená z ředitele Team Rally, traťového komisaře, šéfredaktora TR Magazínu a dvou manažerů předních týmů (mimo týmy zastoupené ve výše uvedených osobách)

13.5. Odebrání licence jezdci je bez nároku na náhradu škody (vrácení registračního poplatku).

14. NASTAVENÍ VOZU

14.1. Nastavení vozu musí odpovídat limitům povoleným manuálem k platné fyzice každého vozu. Povolen je pouze setup, který je možné nastavit pouze přímo ve hře RBR

14.2. Jakékoliv vybočení mimo povolené hodnoty znamenají diskvalifikaci jezdce ze závodu.

15. ROVNOST ČASU

15.1. V situaci, kdy dva nebo více jezdců dosáhne stejného celkového času rally, určí konečné pořadí jezdců jejich vzájemné pořadí na prvním rychlostním testu v soutěži.

16. ROVNOST BODŮ

16.1. V situaci, kdy dva nebo více jezdců dosáhne po skončení celého seriálu závodu stejného počtu bodů, rozhodne o pořadí větší počet lepších výsledků v jednotlivých závodech.

 

Aktualizováno (Neděle, 04 Prosinec 2016 10:50)