Get Adobe Flash player

Přátelé, oficiální návrh sporné situace z RZ 17 - GB Sprint Extreme je konečně zde.

Pojďme se tedy na problematiku podívat zeširoka (netrpěliví se mohou přesunout k návrhu):

Na plugin RBR Czech stále přibývají nové tratě. Do jednotlivých podniků seriálu Team Rally (TR) je zařazuje stavitel trati. Pořádání vlastního podniku bylo (a věříme, že je a nadále bude) privilegiem, na které týmy musely nejdříve dosáhnout svými sportovními výsledky, a projevit o něj aktivní zájem. V TR šlo o jeden ze způsobů, jak prezentovat vlastní tým, umocnit zážitky ostatních jezdců a také přispět k úrovni poháru. Proto nebylo neobvyklé věnovat přípravě vlastní soutěže nezanedbatelný čas a úsilí. Často byl připraven harmonogram, podmínky a počasí během závodu, textury tratí, reklamní bannery a nemálo dalších aktivit doprovázejících podnik (program, články a rozhovory, soutěže, shakedown...). Nicméně neexistuje povinnost takto vlastní podnik doplňovat.

V pravidlech TR, článku 5.7 se uvádí:

Ředitelství Team Rally má právo zasáhnout do skladby podniku (mixování povrchů, nastavení počasí, zařazení problematických RZ apod.).

Ano, není možné vyhovět všem. V TR je konstruktivní kritika vítána. Právě proto se domníváme, že by mimo jiné i na jejím základě Ředitelství TR mělo skutečně dbát na kvalitu použitých tratí a upřednostňovat kvalitu nad kvantitou, v zájmu zachování úrovně šampionátu. Je nesporné, že jedním z faktorů úspěchu TR je neutuchající aktivita komunity, zejména tvorba nových vozidel a tratí. Mnohdy nově vytvořené tratě dokonce převyšují kvalitou provedení tratě původní - mezi klenoty patří tvorba nejen Václava Šourka a Romana Bárty, ale i dalších tvůrců, často i zahraničních (např. Miro Kurek či German Garage). Připomínáme, že tvůrci tratí byli odměněni i finančně prostřednictvím dobrovolných darů. Přesto se objevily tratě, často smyšlené, podle našeho názoru nepříliš vhodné do hlavních závodů TR.

Jako konkrétní příčiny nastalé situace po skončení MM Rally spatřujeme:

1) Premiérové zařazení tratě GB Sprint Extreme do soutěže TR - obecně jde o problematickou situaci, kdy se projíždí úsek rychlostní zkoušky (RZ) v obou směrech

2) Jízdu Martina Brudera, Petra Berana, Tomáše Langera a dalších - tito byli postiženi penalizacemi za neprojetí části tratě, čímž by v případně neudělení penalizací došlo k získání výhody

3) Nedokonalá kontrola dodržení tratě RZ hrou - za de facto stejný prohřešek hra udělila velice rozdílné penalizace

Traťový komisař TR se nejdříve rozhodl nastalou situaci řešit harmonizací přidělených penalizací. Po prozkoumání dodaných replayů byl přednesen návrh udělení rovné penalizace o výši 1:00 min., tato výše byla chybně zvolena dle pravidel TR, článku 11.6. Pro úplnost zde uveďme i přecházející článek 11.5:

11.5. Základním pravidlem pro posouzení zkrácení je počet kol vozu na trati rz. Povolen je průjezd s dotykem alespoň jednoho kola na kterémkoliv místě na trati rz. Pokud při kontrole komisař zjistí, že v kontaktu s vozovkou nebylo ani jedno kolo, přistoupí k šetření penalizace. Bude přihlédnuto k situaci, která předcházela vyjetí z vozovky (jezdecká chyba jezdce a jeho následný návrat na vozovku nebude vnímán jako zkrácení). Pokud bude penalizace udělena, oznámí komisař tuto skutečnost jezdci pomocí PM.

11.6. Za jedno zkrácení bude standardně přičtena penalizace 20s. Na jedné RZ může být udělena maximální penalizace 60s.

Tyto články ovšem hovoří o kontrole zkracování ve smyslu tzv. katování zatáček. V případě Martina Brudera a Petra Berana evidentně nedošlo (viz komisařem přiložené video níže) k vyjetí z vozovky tak, aby v kontaktu s tratí nebylo ani jedno kolo, jak se píše v článku 11.5. Logicky tedy není důvod přebírat zmíněnou maximální výši penalizace - 60 s. Jak je vysvětleno dále, šlo by také o jednorázové řešení, vhodné pouze pro konkrétní neprojetí části RZ GB Sprint Extreme.

Došlo k minutí odbočky a neprojetí části RZ - jde tedy naprosto nový případ, nepostihnutý pravidly TR. Penalizace výše uvedených jezdců byly posuzovány dle článku 10.1:

10.1.Pokud je pluginem udělena penalizace, o které se jezdec domnívá, že je neoprávněná, nahraje příslušný replay VÝHRADNĚ na web pluginu. Zároveň oznámí pořadateli tuto skutečnost odesláním mailu na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde uvede následující fakta:

Předmět zprávy: TR PENALIZACE

Jméno jezdce, typ vozu

Číslo RZ v daném závodě

Popis situace (přibližný úsek rz, kde k penalizaci došlo)

Bez výše uvedených dat nebude penalizace řešena.

Replay jako příloha není akceptován, pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem.

Pokud komisař uzná penalizaci jako neoprávněnou, bude jezdci smazána. V opačném případě komisař zkontaktuje jezdce pomocí PM a oznámí důvod neodebrání penalizace. Penalizace jsou stejně jako protesty řešeny průběžně, nejpozději však do týdne po skončení závodu.

Komisař se proto rozhodl celý problém důkladně prošetřit a vyhradil si právo rozhodnout dle vlastního uvážení. Pravidla TR nejsou dokonalá a nemohou dopředu předjímat všechny případy, které mohou nastat. Nabízí se proto možnost, jak je vylepšit a upravit ku prospěchu všech.

Jelikož je nad zájmy jednotlivých jezdců či týmů zájem seriálu Team Rally, navrhli jsme opatření, která by měla zamezit podobným situacím, a zároveň se nám podařilo vyhnout se drakonickým trestům, výraznému ovlivnění výsledků soutěže a celé sezóny TR 2015.

Výsledkem je následující návrh:

1) Výzva Ředitelství TR, aby bylo v zájmu hladkého průběhu soutěže důsledněji aplikováno pravidlo 5.7, tedy aby po posouzení kvality zařazených tratí bylo v odůvodněných případech skutečně využíváno zásahu do skladby podniku.

2) Zavedení nového pravidla ve smyslu: Jezdec je povinen dodržet trať RZ, v opačném případě se vystavuje možnému postihu za její nedodržení a získání možné výhody.

Komentář: Toto pravidlo výslovně zamezí výmluvám na neznalost trati, špatný rozpis a přehlednost trati atd., na podcenění přípravy není možné brát zřetel.

Připouštíme, že uvedení nové tratě by bylo vhodné doprovodit oficiálním testem, shakedownem, názornou ukázkou (schematický plánek, mapa, foto, video, onboard...) v zájmu lepšího seznámení jezdců s tratí. Toto lze brát pouze jako doporučení pořadatelům a/nebo Ředitelství TR, nikoli jako povinnost.

3) Zavedení nového pravidla ve smyslu:

a) Za nedodržení části trati traťový komisař na základě zkušeností stanoví čas, který je potřeba k projetí dané části tratě za daných podmínek. Tento čas se jako "dorovnání" jezdci přičte stejně jako minutová penalizace (viz bod b))

a zároveň

b) Za každé nedodržení části trati bude jezdci přidělena penalizace ve výši 1:00 min

Komentář: Účelem pravidla je jednak odradit jezdce od nedodržování trati, dále vzhledem k nedokonalosti hry různě udělované penalizace nechat posoudit komisařem a zejména zavést jednotný systém určování výše těchto penalizací.

Stanovením pouze celkové výše penalizace by mohlo dojít k situaci, že výhoda získaná nedodržením trati by byla větší, než výše trestu.

Příklad:

Trest za nedodržení trati: 1:00 min

Čas získaný neprojetím úseku trati: 1:10 min

Zisk jezdce: 10 s

Navrhovaným řešením nevznikne možnost, aby jezdec získal výhodu.

Dle našeho názoru lze minimálním zásahem do pravidel uspokojivě vyřešit tento problém, který postihl řadu jezdců a rozpoutal velké dohady.

Věříme, že toto rozhodnutí přijmete a podpoříte. Opakujeme, že naším cílem nebylo zvýhodnit žádný tým nebo jezdce na úkor dalších. Prioritou je zdokonalení pravidel TR, abychom se mohli posunout dále. Část viny nesou jezdci sami svou nedostatečnou přípravou, zároveň odmítáme, že by šlo o úmysl či podvod. I přes velkou tradici a oblíbenost TR nesmíme zapomínat, že nejde o profesionální sport, nýbrž o zábavu. Srovnání s reálnou rally není vždy na místě. Jak napsal Martin Bruder, nejde o život.

Oceňujeme také vyzrálý postoj Martina Brudera a Jakuba Rojka vzhledem k vývoji šampionátu. Šlo o velice zapeklitou situaci a najít nejméně špatné řešení si vyžádalo množství času a energie.

V neposlední řadě vyzýváme ke kultivované a slušné diskuzi, odmítáme, aby dále docházelo k osobním výpadům, vulgárním atakům a také odsuzování na základě věku, národnosti či příslušnosti ke konkrétním týmům.

 

Děkujeme, že jste dočetli až do konce a těšíme se na Vaše názory. Zároveň prosíme, aby se již pomalu naše pozornost začala obracet k blížící se EXE Rally, předposlednímu podniku letošní sezóny TR 2015.

 

Vojtěch Uhlíř - manažer týmu Kizz-me WRT, Jiří Jaroševský - Traťový komisař, Vedení poháru Team Rally

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Březen 2016 23:59)

 

Aktualizováno (Neděle, 28 Únor 2016 12:56)

 

Aktualizováno (Sobota, 19 Prosinec 2015 09:58)

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Listopad 2015 16:53)

 

Aktualizováno (Pátek, 06 Listopad 2015 15:59)

 
Více článků...