Hlavn� strana    FORUM Obsah fóra Richard Burns Rally
  FAQ •  Hledat •  Seznam uživatelů •  Uživatelské skupiny •  Registrace •  Soukromé zprávy •  Přihlášení

RBR Czech Quick start installers
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
odeslat nové téma   Odpovědět na téma
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  

Instalátor se všemi tratěmi/Installer with all tracks
Yes
88%
 88%  [ 15 ]
No
11%
 11%  [ 2 ]
Celkem hlasů : 17

Autor Zpráva
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: RBR Czech Quick start installers Odpovědět s citátem

RBR Czech Quick start installers
English translation below

Zdravím všechny,

instalátory obsahují vše nezbytně potřebné pro hraní tady na pluginu, vyjma originální hry Exclamation a tratí. Naleznete v nich turnajový plugin, RBR patch 1.02 a chybějící otočené tratě originálních rz. Dále vám nainstalují NGP fyziku, která představuje zásadní vylepšení oproti originální fyzice hry. S NGP fyzikou přicházejí i nejmodernější auta včetně nových vozů WRC, ale také široká paleta historický aut. 7 vybraných vozů vám bude nainstalováno. Zároveň Vám bude nainstalován program RBRCIT (RBR Car Installation Tool), se kterým si budete moci jednoduše nainstalovat kterékoli jiné NGP auto. Všechny tratě si nejlépe stáhněte pomocí RBR Czech ALL IN ONE (TrackPack).

Základní instalátor

Obsahuje vše zmíněné. Otočené tratě vám nainstaluje pomocí instalačky vytvořené Wallym (tvůrce pluginu) na začátku instalace. Společně s originální hrou a RBR Czech ALL IN ONE (TrackPack) je to kompletně vše co potřebujete.

Stáhnout: Základní instalátor

Instalátor s vybranými tratěmi Exclamation zastaralé - obsahuje NGP 7.1 - nutno po instalaci aktualizovat na nejnovější NGP např. pomocí RBRCIT (viz. návod níže) Exclamation

Stejně jako základní instalátor obsahuje vše potřebné pro hraní na pluginu, ale kromě toho v něm naleznete přibližně 45 mezi jezdci nejoblíbenějších tratí, které nebyli v původní hře včetně chybějících otočených tratí. Vzhledem k velikost všech souborů (14.8 GB po rozbalení) je tento instalátor komprimován pomocí programu WinRAR do samorozbalovacího balíčku a rozdělen do dvou souborů.

Stáhnout: Instalátor s vybranými tratěmi

Je nutné stáhnout oba soubory do stejné složky a instalaci zahájit spustitelným souborem označeným jako part1. V adresáři naleznete také seznam vybraných tratí (selected-tracks.txt).

Verze zahrnutého softwaru
RBR Patch 1.02
CZ turnajový plugin 0.88
NGP 7.2.773 (7.1.769 instalátor s tratěmi)
VC++ x86 Runtimes 17
RBRCIT 1.3.0


Návod na základní užití RBRCIT (video návod)
 1. Pro vybrané auto stáhněte model a fyziku stisknutím download u konkrétního vozu. Název auta poté ztmavne.
 2. Kliknutím v pravém seznamu vyberte slot (0-7) do kterého chcete vůz nainstalovat. U druhého slotu je nutné počítat s tím, že v něm není možné nastavovat střední a zadní difernciál kvůli tomu, že v originální hře je zde umístěn vůz MG s poháněnou přední nápravou (FWD).
 3. Kliknutím na tlačítko se šipkou směřující doprava u vybraného auta v levém seznamu všech aut přiřadíte vůz do vybraného slotu.
 4. Instalaci na vybraný slot provedete tlačítkem Apply.

Pro zobrazení nově vydaných aut v RBRCIT je nutné aktualizovat seznam vozů přes menu Downlaod -> Update carList.ini.

Při používání RBRCIT myslete na to, že stahuje vždy nejnovější verze NGP fyzik od jejich německých autorů, ty ale ještě nemusí být zde na pluginu. V tomto případě je tedy nutné stáhnout fyziku ze stránek českého pluginu. Platnou fyziku vozu pro konkrétní turnaj vždy získáte kliknutím na vybraný vůz v popisu turnaje. Tu pak nainstalujte buď ručně dle návodu v jak začít nebo ji rozbalte do adresáře <rbr adresář>\RBRCIT\physics a nainstalujte auto pomocí RBRCIT jako v návodu výše.


Po aktualizaci fyzik na pluginu na nejnovější (sledujte události na pluginu) můžete v RBRCIT postupovat následovně:
 1. V menu Downlaod -> Update carList.ini
 2. Aktualizujte NGP v sekci plugins tlačítkem Update.
 3. A poté menu Downlaod -> Update all existing physics (To je nutné pouze v případě, kdy se mění fyziky aut.)

Návrat na originální fyziku

Pokud vás NGP fyzika nezaujala nebo o ni nemáte zájem, tak pro tento případ byla vytvořena záloha souboru physics.rbz (a/nebo adresáře physics) ve vašem adresáři rbr pojmenovaná physics_backup.rbz (a/nebo adresář physics_backup). Stejně byla vytvořena záloha cars.ini v adresáři cars. Obnovením těchto souborů za nově nainstalované a smazáním PhysicsNG.dll ze složky plugins se navrátíte zpět na originální fyziku.

Další užitečný SW

Pacenote plugin (vyžaduje DirectX End-User Runtimes (June 2010) nebo novější DirectX) je hodně šikovná utilita. Můžete s ní upravovat rozpisy (levý double-click při rz nebo replayi), pohledy (pravý double-click při rz nebo replayi), prohlédnout si aktuální poškození auta, atd. Na jediné co si dát pozor je to, že na některých rz se vám může změnit hlas spolujezdce.
Gauger plugin
Mnoho užitečných věcí (budíky přístrojů, zvuky aut, různé grafické vylepšení rbr, atd.) uploadováno Jakubem Rojkem.
NGPCarMenu plugin Zobrazuje auta v menu, ale má i mnoho dalších funkcí. Např. umožňuje automatický přechod přímo do menu jakéhokoli pluginu po zapnutí hry.

Užitečné stránky

RBR+ přináší novinky z tvorby do RBR.
Na stránkách Brno racing týmu naleznete také mnoho zajímavých věcí a návodů.

Pokud máte náměty na vylepšení nebo vám v instalaci něco podstatného chybí, rád to tam přidám. Wink

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hello everybody,

the installers contain everything you need, except for the original game Exclamation and tracks. They contain the tournament plugin itself, the RBR patch 1.02 and the missing reversed tracks of the original stages. In addition, they will install NGP physics, which is a major improvement over the original game physics. With NGP physics you get the newest cars, including the new WRC, as well as a wide range of historic cars. 7 selected cars will be installed for you. Also the RBRCIT (RBR Car Installation Tool) will be installed which is the program for installing other NGP cars. Best way to get all tracks is RBR Czech ALL IN ONE (TrackPack).

Basic installer

It contains everything mentioned. Reversed tracks will be installed using the installer created by Wally (plugin creator) at the beginning of the installation. With original game and RBR Czech ALL IN ONE (TrackPack) it is everything you need.
Download: Basic installer

Installer with selected stages Exclamation Obsolute - includes NGP 7.1 - you have to update to newest NGP after the installation - you can use RBRCIT (instractions are in a section below) Exclamation

Like the basic installer, it contains everything you need to play on the plugin, but it also includes approximately 45 of the most popular tracks not included in the original game and missing reversed original tracks. Due to the sum size of all the files (14.8 GB after unpacking), this installer is compressed with WinRAR into a self-extracting package and divided into two files.

Download: Installer with selected stages

You must download both files into the same directory and start the installation with an executable file named part1. The directory at the link also contains a list of selected tracks (selected-tracks.txt).


Versions of included software
RBR Patch 1.02
CZ Tournament plugin 0.88
NGP 7.2.773 (7.1.769 installer with tracks)
VC++ x86 Runtimes 17
RBRCIT 1.3.0


Instructions for basic usage of RBRCIT (video instructions)
 1. Download the model and physics for the selected car. The font of the car line should get darker.
 2. Select a slot (0-7) in which you want to install the car by clicking on the line in the right table. In case of the second slot, it has to be taken into account that it is not possible to adjust the middle and rear differential on cars at this slot, because in the original game there is a MG car installed which has only front axle powered (FWD).
 3. Click the right-pointing arrow button next to the selected car in the list of all cars to assign the car to the selected slot.
 4. Press the Apply button to install the car at the selected slot.

When new cars are released you have to actualize car list to show them in RBRCIT. Do it by clicking menu Downlaod -> Update carList.ini.

When using RBRCIT, keep in mind that it always downloads the latest versions of NPG physics from their German authors, but those physics may not be at czech plugin yet. In that case it is necessary to download the car physics from CZ plugin pages. You can always obtain valid car physics for a particular tournament by clicking on the specific car in the tournament description. Then install it either manually as described in how to start or extract the physics to the <rbr directory>\RBRCIT\physics directory and install the car using RBRCIT as instructed above.

When the NGP physics is updated to the latest (watch plugin events), you can follow these steps in RBRCIT to update physics on your installation:
 1. In the menu Downlaod -> Update carList.ini
 2. Update the NGP plugin in the plugins section with the Update button.
 3. And then menu Downlaod -> Update all existing physics (This is only necessary when car physics are changed.)

Reverting back to vanilla physics

If you are not interested in NGP physics, a backup of the physics.rbz file (and/or the physics directory) has been made in your rbr directory. It is named physics_backup.rbz (and/or the physics_backup directory). The cars.ini backup in the cars directory was created as well. Recovering these files instead of the newly installed ones and deleting PhysicsNG.dll from the plugins folder will return you to the vanilla physics.

Additional useful SW

Pacenote plugin (requires DirectX End-User Runtimes (June 2010) or later) is very good tool. You can edit pacenotes (left double-click during stage or replay) with it, modify cameras (right double-click during stage or replay), see your current car damage and so on. Be aware of that on same stages it may change your navigator voice.
Gauger plugin
Loads of useful things (gauges, car sounds, some graphic improvements for rbr and so on.) uploaded by Jakub Rojek.
NGPCarMenu plugin Display cars in menus, but it also has many other functions. For example it allows to skip to any plugin menu automatically after starting the game.

Useful web pages

RBR+ is good RBR modding "newsfeed".
RBR troubleshooting by porridge. You can also find many other good guides on his blog.


If you have any suggestions for improvement or you miss something substantial in the installation, I can add it. Wink


Naposledy upravil DOLEZAL Jakub dne ne listopad 26, 2023 20:24, celkově upraveno 41 krát
Příspěvek Zaslal: st říjen 02, 2019 23:13
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
KORAL Vaclav

Založen: 17. 09. 2005
Příspěvky: 1351
Bydliště: Prague

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Diky moc, hezka prace Smile Prolinkoval jsem to do navodu Jak zacit a dal info na hlavni stranku

_________________
Vašek Korál
Montek MotorSport

Image
Příspěvek Zaslal: čt říjen 03, 2019 7:58
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Díky za zviditelnění. Smile K anketě dodávám, že aktuální velikost u TrackPacku je necelých 14 GB, u mého instalátoru by byla asi 17 GB.
Příspěvek Zaslal: čt říjen 03, 2019 12:08
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
KORAL Vaclav

Založen: 17. 09. 2005
Příspěvky: 1351
Bydliště: Prague

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Neber to jako kritiku, muj nazor je, ze neni duvod se soustredit na trate, kdyz uz tu jednou jsou a docela dobre funguji, ne? Smile

_________________
Vašek Korál
Montek MotorSport

Image
Příspěvek Zaslal: čt říjen 03, 2019 15:30
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Adam24

Založen: 17. 10. 2019
Příspěvky: 1

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Jsem tu uplne novy...
Příspěvek Zaslal: čt říjen 17, 2019 10:00
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: Update na NGP6 Odpovědět s citátem

Zdravím všechny, instalery jsem updatoval na NGP 6 a zároveň jsem do nich přidal skripty na přechod mezi fyzikami. Skripty - https://mega.nz/#!ddcQmAhQ!QsH2vwhMC_OG50uSFfNtqg_1l_CtW8kgca0LVTtiPao jsou k dipspozici i mimo instalery, ale zacházejte s nimi opatrně, nejlépe pokud jim nerozumíte, raději je nepoužívejte (použití po naistalovaní instalerem je bezpečné). Jinak je stačí rozbalit do složky rbr a složky ngp5 a ngp6 vyplnit vlastními soubory pro korespondující fyziku.
Dále se omlouvám všem, kteří hlasovali pro instalátor se všemi tratěmi, instalátor dělat nebudu. Především kvůli asi zbytečné duplicitě s TrackPackem.

Hello to everyone, I have updated installers to NGP 6. I also included scripts for switching between NGP physics versions. Scripts - https://mega.nz/#!ddcQmAhQ!QsH2vwhMC_OG50uSFfNtqg_1l_CtW8kgca0LVTtiPao are aviable to use without installers, but be careful when using them. If you don´t understand how they work, you better don´t use them (usage after installation via one of the installer is safe). Installed them just by extracting to rbr root folder and put your files for coresponding physics to ngp5 and ngp6 folders.
Also I apolige to all who voted for Installer with all tracks, because I won´t make it. It would be kind of duplicit with TrackPack.
Příspěvek Zaslal: po listopad 18, 2019 20:25
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LUNDAK Jakub

Založen: 15. 12. 2013
Příspěvky: 9

Příspěvek Předmět: čeština Odpovědět s citátem

Omlouvám se, že otravuju s blbostí, ale nemůžu nikde najít pomoc. Použil jsem tuto instalaci pluginu. Funguje dobře, ale nejde mi nastavit čeština na pluginu. Ve hře češtinu mám, ale jak přepnu nastavení ->plugin tak to skočí do angličtiny a nejde nastavit čeština. Díky za rady
Příspěvek Zaslal: po leden 06, 2020 17:41
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Zkus pustit toto https://mega.nz/#!oRcXiI7B!fuGWiCuuzIEYS7KsMZj8v6bpM7uzLagPsLOHlrMZFVk nebo jestli umíš upravit hodnoty registrů ručně, tak změň u rbr language na Czech. Dej vědět jestli to pomohlo.
Příspěvek Zaslal: po leden 06, 2020 22:11
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LUNDAK Jakub

Založen: 15. 12. 2013
Příspěvky: 9

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Super, stažený soubor pomohl. díky Wink
Příspěvek Zaslal: po leden 06, 2020 22:23
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ONDRA Marek

Založen: 11. 04. 2011
Příspěvky: 2

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Pánové, prosím o radu, po cca 5-ti leté pauze sem si řekl že se zkusím vrátit k RBR, samozřejmě že za tu dobu mi v PC nic s tím spojené nezůstalo a taky už si toho moc nepamatuju co a jak.. proto sem s radostí využil možnost instalátoru. Po zapnutí hry mám v hlavním menu místo origo Imprezy novou Toyotu WRC takže bych usuzoval že vše proběhlo v pořádku ale když se chci dostat do turnaje tak mi to po otevření najde pouze FixUp, NGP a RBRTestPlugin, nic jiného tam není a nemám se jak dostat do turnaje. Co dělám špatně? děkuji za rady a ochotu Smile
Příspěvek Zaslal: čt leden 30, 2020 21:03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Ahoj, omluva za problémy, tady máš samotný plugin - https://mega.nz/#!ZcVhVCzb!qeY4v8vRPQ7qfSl_Pgov7QggHdJs8Xg3Gqo2nKLiw8w (stačí jen rozbalit do plugins). Který instalátor si použil? Základní nebo s tratěmi?
Příspěvek Zaslal: čt leden 30, 2020 23:16
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ONDRA Marek

Založen: 11. 04. 2011
Příspěvky: 2

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Udělal sem to tak jak si napsal ale pořád stejné, nic mi tam nepřibylo Sad Instalátor sem použil základní.
Příspěvek Zaslal: pá leden 31, 2020 18:08
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Soubor RBRTM.dll v plugins máš? Tipoval bych, že ti ho antivirus opakovaně odstraňuje. Testoval jsem oba instalátory a v obou plugin byl a nainstaloval se. Jinak určitě zkus samotný instalátor pluginu - http://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=dlstart&dlid=378 Jestli ani ten nepomůže, budeš muset v antiviru udělat výjimku.
Příspěvek Zaslal: pá leden 31, 2020 18:38
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PIELESZ Radomir

Založen: 11. 02. 2020
Příspěvky: 4

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Zdravím, po nainstalování mi všechno funguje, ale když si chci zajet rychlou rally mimo plugin tak to pokaždé spadne.Nevíte proč?
Příspěvek Zaslal: út únor 11, 2020 18:22
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DOLEZAL Jakub

Založen: 02. 09. 2015
Příspěvky: 71

Příspěvek Předmět: Odpovědět s citátem

Ahoj, přes shakedown vše funguje? V rychlé rally to padá na všech rz s jakýmkoli autem?
Příspěvek Zaslal: út únor 11, 2020 23:20
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
odeslat nové téma   Odpovědět na téma Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  Czech translation by Azu
 
  Based on CanverRed theme