Get Adobe Flash player

Oficiálně zahajuji možnost přihlašovat se do Team Rally 2016
Registrační poplatek činí minimálně 300,- Postupujte dle pravidel na webu. 
Minimální píšu schválně, kdo bude chtít přispět více, nechť to udělá, veškeré finance půjdou do seriálu TR (musíme ocenit všechny, kteří se podílí na chodu TR… Danova videa zaberou šílených hodin práce, máme nového kontrolora replayů, textaře… Oceňme je. Poháry na poslední ročník se hodí co nejkrásnější, Čeložnice se musí zařídit, pronajmout sál…)

Je to poslední ročník, pojďme ho udělat velkolepý!

Aktualizováno (Úterý, 13 Září 2016 07:30)

 

Přípravy na Team Rally 2016 startují!

Sledujte web, forum nebo facebook pro nové informace!

Aktualizováno (Čtvrtek, 08 Září 2016 08:41)

 

Přátelé, oficiální návrh sporné situace z RZ 17 - GB Sprint Extreme je konečně zde.

Pojďme se tedy na problematiku podívat zeširoka (netrpěliví se mohou přesunout k návrhu):

Na plugin RBR Czech stále přibývají nové tratě. Do jednotlivých podniků seriálu Team Rally (TR) je zařazuje stavitel trati. Pořádání vlastního podniku bylo (a věříme, že je a nadále bude) privilegiem, na které týmy musely nejdříve dosáhnout svými sportovními výsledky, a projevit o něj aktivní zájem. V TR šlo o jeden ze způsobů, jak prezentovat vlastní tým, umocnit zážitky ostatních jezdců a také přispět k úrovni poháru. Proto nebylo neobvyklé věnovat přípravě vlastní soutěže nezanedbatelný čas a úsilí. Často byl připraven harmonogram, podmínky a počasí během závodu, textury tratí, reklamní bannery a nemálo dalších aktivit doprovázejících podnik (program, články a rozhovory, soutěže, shakedown...). Nicméně neexistuje povinnost takto vlastní podnik doplňovat.

V pravidlech TR, článku 5.7 se uvádí:

Ředitelství Team Rally má právo zasáhnout do skladby podniku (mixování povrchů, nastavení počasí, zařazení problematických RZ apod.).

Ano, není možné vyhovět všem. V TR je konstruktivní kritika vítána. Právě proto se domníváme, že by mimo jiné i na jejím základě Ředitelství TR mělo skutečně dbát na kvalitu použitých tratí a upřednostňovat kvalitu nad kvantitou, v zájmu zachování úrovně šampionátu. Je nesporné, že jedním z faktorů úspěchu TR je neutuchající aktivita komunity, zejména tvorba nových vozidel a tratí. Mnohdy nově vytvořené tratě dokonce převyšují kvalitou provedení tratě původní - mezi klenoty patří tvorba nejen Václava Šourka a Romana Bárty, ale i dalších tvůrců, často i zahraničních (např. Miro Kurek či German Garage). Připomínáme, že tvůrci tratí byli odměněni i finančně prostřednictvím dobrovolných darů. Přesto se objevily tratě, často smyšlené, podle našeho názoru nepříliš vhodné do hlavních závodů TR.

Jako konkrétní příčiny nastalé situace po skončení MM Rally spatřujeme:

1) Premiérové zařazení tratě GB Sprint Extreme do soutěže TR - obecně jde o problematickou situaci, kdy se projíždí úsek rychlostní zkoušky (RZ) v obou směrech

2) Jízdu Martina Brudera, Petra Berana, Tomáše Langera a dalších - tito byli postiženi penalizacemi za neprojetí části tratě, čímž by v případně neudělení penalizací došlo k získání výhody

3) Nedokonalá kontrola dodržení tratě RZ hrou - za de facto stejný prohřešek hra udělila velice rozdílné penalizace

Traťový komisař TR se nejdříve rozhodl nastalou situaci řešit harmonizací přidělených penalizací. Po prozkoumání dodaných replayů byl přednesen návrh udělení rovné penalizace o výši 1:00 min., tato výše byla chybně zvolena dle pravidel TR, článku 11.6. Pro úplnost zde uveďme i přecházející článek 11.5:

11.5. Základním pravidlem pro posouzení zkrácení je počet kol vozu na trati rz. Povolen je průjezd s dotykem alespoň jednoho kola na kterémkoliv místě na trati rz. Pokud při kontrole komisař zjistí, že v kontaktu s vozovkou nebylo ani jedno kolo, přistoupí k šetření penalizace. Bude přihlédnuto k situaci, která předcházela vyjetí z vozovky (jezdecká chyba jezdce a jeho následný návrat na vozovku nebude vnímán jako zkrácení). Pokud bude penalizace udělena, oznámí komisař tuto skutečnost jezdci pomocí PM.

11.6. Za jedno zkrácení bude standardně přičtena penalizace 20s. Na jedné RZ může být udělena maximální penalizace 60s.

Tyto články ovšem hovoří o kontrole zkracování ve smyslu tzv. katování zatáček. V případě Martina Brudera a Petra Berana evidentně nedošlo (viz komisařem přiložené video níže) k vyjetí z vozovky tak, aby v kontaktu s tratí nebylo ani jedno kolo, jak se píše v článku 11.5. Logicky tedy není důvod přebírat zmíněnou maximální výši penalizace - 60 s. Jak je vysvětleno dále, šlo by také o jednorázové řešení, vhodné pouze pro konkrétní neprojetí části RZ GB Sprint Extreme.

Došlo k minutí odbočky a neprojetí části RZ - jde tedy naprosto nový případ, nepostihnutý pravidly TR. Penalizace výše uvedených jezdců byly posuzovány dle článku 10.1:

10.1.Pokud je pluginem udělena penalizace, o které se jezdec domnívá, že je neoprávněná, nahraje příslušný replay VÝHRADNĚ na web pluginu. Zároveň oznámí pořadateli tuto skutečnost odesláním mailu na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde uvede následující fakta:

Předmět zprávy: TR PENALIZACE

Jméno jezdce, typ vozu

Číslo RZ v daném závodě

Popis situace (přibližný úsek rz, kde k penalizaci došlo)

Bez výše uvedených dat nebude penalizace řešena.

Replay jako příloha není akceptován, pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s pořadatelem.

Pokud komisař uzná penalizaci jako neoprávněnou, bude jezdci smazána. V opačném případě komisař zkontaktuje jezdce pomocí PM a oznámí důvod neodebrání penalizace. Penalizace jsou stejně jako protesty řešeny průběžně, nejpozději však do týdne po skončení závodu.

Komisař se proto rozhodl celý problém důkladně prošetřit a vyhradil si právo rozhodnout dle vlastního uvážení. Pravidla TR nejsou dokonalá a nemohou dopředu předjímat všechny případy, které mohou nastat. Nabízí se proto možnost, jak je vylepšit a upravit ku prospěchu všech.

Jelikož je nad zájmy jednotlivých jezdců či týmů zájem seriálu Team Rally, navrhli jsme opatření, která by měla zamezit podobným situacím, a zároveň se nám podařilo vyhnout se drakonickým trestům, výraznému ovlivnění výsledků soutěže a celé sezóny TR 2015.

Výsledkem je následující návrh:

1) Výzva Ředitelství TR, aby bylo v zájmu hladkého průběhu soutěže důsledněji aplikováno pravidlo 5.7, tedy aby po posouzení kvality zařazených tratí bylo v odůvodněných případech skutečně využíváno zásahu do skladby podniku.

2) Zavedení nového pravidla ve smyslu: Jezdec je povinen dodržet trať RZ, v opačném případě se vystavuje možnému postihu za její nedodržení a získání možné výhody.

Komentář: Toto pravidlo výslovně zamezí výmluvám na neznalost trati, špatný rozpis a přehlednost trati atd., na podcenění přípravy není možné brát zřetel.

Připouštíme, že uvedení nové tratě by bylo vhodné doprovodit oficiálním testem, shakedownem, názornou ukázkou (schematický plánek, mapa, foto, video, onboard...) v zájmu lepšího seznámení jezdců s tratí. Toto lze brát pouze jako doporučení pořadatelům a/nebo Ředitelství TR, nikoli jako povinnost.

3) Zavedení nového pravidla ve smyslu:

a) Za nedodržení části trati traťový komisař na základě zkušeností stanoví čas, který je potřeba k projetí dané části tratě za daných podmínek. Tento čas se jako "dorovnání" jezdci přičte stejně jako minutová penalizace (viz bod b))

a zároveň

b) Za každé nedodržení části trati bude jezdci přidělena penalizace ve výši 1:00 min

Komentář: Účelem pravidla je jednak odradit jezdce od nedodržování trati, dále vzhledem k nedokonalosti hry různě udělované penalizace nechat posoudit komisařem a zejména zavést jednotný systém určování výše těchto penalizací.

Stanovením pouze celkové výše penalizace by mohlo dojít k situaci, že výhoda získaná nedodržením trati by byla větší, než výše trestu.

Příklad:

Trest za nedodržení trati: 1:00 min

Čas získaný neprojetím úseku trati: 1:10 min

Zisk jezdce: 10 s

Navrhovaným řešením nevznikne možnost, aby jezdec získal výhodu.

Dle našeho názoru lze minimálním zásahem do pravidel uspokojivě vyřešit tento problém, který postihl řadu jezdců a rozpoutal velké dohady.

Věříme, že toto rozhodnutí přijmete a podpoříte. Opakujeme, že naším cílem nebylo zvýhodnit žádný tým nebo jezdce na úkor dalších. Prioritou je zdokonalení pravidel TR, abychom se mohli posunout dále. Část viny nesou jezdci sami svou nedostatečnou přípravou, zároveň odmítáme, že by šlo o úmysl či podvod. I přes velkou tradici a oblíbenost TR nesmíme zapomínat, že nejde o profesionální sport, nýbrž o zábavu. Srovnání s reálnou rally není vždy na místě. Jak napsal Martin Bruder, nejde o život.

Oceňujeme také vyzrálý postoj Martina Brudera a Jakuba Rojka vzhledem k vývoji šampionátu. Šlo o velice zapeklitou situaci a najít nejméně špatné řešení si vyžádalo množství času a energie.

V neposlední řadě vyzýváme ke kultivované a slušné diskuzi, odmítáme, aby dále docházelo k osobním výpadům, vulgárním atakům a také odsuzování na základě věku, národnosti či příslušnosti ke konkrétním týmům.

 

Děkujeme, že jste dočetli až do konce a těšíme se na Vaše názory. Zároveň prosíme, aby se již pomalu naše pozornost začala obracet k blížící se EXE Rally, předposlednímu podniku letošní sezóny TR 2015.

 

Vojtěch Uhlíř - manažer týmu Kizz-me WRT, Jiří Jaroševský - Traťový komisař, Vedení poháru Team Rally

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Březen 2016 23:59)

 

Aktualizováno (Neděle, 28 Únor 2016 12:56)

 

Po nějakém čase se nám pro vás čtenáře narodil další rozhovor. I tentokrát to je velmi zajímavé čtení protože trochu nahlédneme pod pokličku tvorbě vidoreportáží z jednotlivých závodů. K mikrofonu jsme nalákali Dana Klímu alias Jantara Plus.

- Ahoj Dane, před startem sezony si ohlásil návrat videoreportáží z TR, které před tebou vyráběl Honza Dobeš. Co tě vedlo k rozhodnutí toto vše obnovit?

Ahoj, zdravím všechny čtenáře a blázny do RBR. No obnovení reportáží vzniklo asi takto. Před sezónou mě kontaktoval Jorge s požadavkem na toto téma. Je pravda, že i mě něco takového v TR začalo chybět, ubývaly i psané reportáže a galerie. Kdyby to tak šlo dál, byl by to určitě konec TR. To jsem určitě nechtěl, takhle to třeba přitáhne někoho nového nebo zase i třeba někoho starého. Takže sem kývnul, v tu chvíli sem ale ještě nevěděl, jelikož sem si vždy nahrával jen své replaye, kolik s tím bude práce. Teď už to ale nejde zastavit a i když videa vychází trošku později, snažím se to prostě nějak stíhat. V dobách střední školy a nekonečné nudy na internátu, bych tomu věnoval určitě více času a píle a celá ta reportáž by byla ještě jinde. Dnes už chodím do fabriky na 4 směnný provoz, mám přítelkyni, hypotéku a 2 psy, takže toho času není moc.

- Měl jsi před děláním první reportáže nějakou představu, jak bude video vypadat? Žádal si Worma o nějaké tipy a triky?

Tak ptal jsem se ho v jakém programu stříhal, a jestli do RBR používal nějaké jiné pluginy a hacky než je camhack a třeba RBRdll jako používám já. No a pak hlavně odkazy na jeho stará videa, která sem poctivě studoval abych se i já trošku dostal do dění, protože ani já nepůsobím v TR moc dlouho, takže sem tím trošku nastudoval historii. J Trošku sem převzal jeho formu s reportáží jezdců do top 5. Kdyby bylo více času, chtěl jsem to dělat jako bývají reporty ve WRC po jednotlivých sekcích a Etapách, ale to by to zpracování trvalo ještě 2x déle. Rád používám jiné kamery než jsou org. v RBR, přes camhack si s tím jde pěkně vyhrát, ale je to zase o něco delší než kdyby člověk nahrával normální rpl... to by to dle mého nebylo ono... :-D

- Jak je, či bylo, těžké získat materiály od jezdců? Myslím skiny, replaye, kombinézy atd.

S tím v podstatě nebyl problém, jen po první soutěži ne všichni měli polepy hotové, takže to trochu trvalo, přeci jen ne každý dnes ovládá PhotoShop a má tam dds plugin aby si mohl udělat skin. Takže to většinou přebírá nějaký šikovný jedinec v týmu, jako je to u nás v Kizz-me WRT :-D . Teď už mám většinu uloženou a sem tam se ještě objeví v reportáži někdo koho nemám. Takže teď už střádám jen rpl. většinou. Kombinézy moc týmů neposlalo, ale možná je to dobře, jelikož to pak je další věc která se musí zvlášť s každým jezdcem ve složce překopírovat. Ale ty které mám, tak používám... Pár skinů jsem taky dodělával, (vždy jen něco jednoduchého) nebo předělával okna, protože to měli třeba černé neprůhledné, nebo tak něco... Ale já sem s PS velkej kamarád, takže si s tím poradím.Kolik čistého času zabere tvorba samotného videa a co považuješ za nejtěžší? Můžeš se o tvorbě více rozpovídat?

No to je celkem těžké říct, protože na tom většinou po kouskách pracuji celých14 dní, ale kolik je to hodin celkem? S jistotou můžu říct, že to bude určitě i víc jak 20h. Začíná to postahováním rpl. ze soukromých zpráv a emailu, pak roztřídit do složek podle jmen a skupin. Pak se jednotlivě překopírují do hry se skinem a popř. kombinézou, předělá se na slot na kterém mám daný vůz já, a jde se točit. Natáčím přes Fraps (zatím sem nepřišel na něco lepšího, mám slabou grafiku, takže třeba Nvidia recoder mi nešlape), udělám si záběry všech z jednotlivých tříd, a pak sestříhávám každou třídu zvlášť. Do toho si občas musím přehodit model a fyz. daného vozu a někdy i zvuk. Protože většinou natáčím víc jak 8 typů vozů... samotný střih je taky na dlouho, nějak tam napasovat nějakou muziku atd... Další věc je psaní a namlouvání reportáže což taky zabere hrozně času, člověk tu soutěž musí pořádně prostudovat, aby nepsal bludy, snažím se co nejvíce využívat jednotlivé komentáře jezdců po rz. Takže sepsat komentáře a pak je namluvit, na to zase musí mít člověk náladu a energii jinak je to znát na hlase a celé to pak kazí. S tím mi naštěstí pomáhá u dvou skupin Jenda a Jorge, za což jim patří také uznání a velké dík. V neposlední řadě sou pak tabulky, které taky zaberou strašně času, ono opsat 12 tabulek s 8 jezdci nebo týmy prostě taky zabere třeba skoro hodinu. No a pak samotné renderování videa a nahrání na YT. Třeba KCM jsem v PC renderoval přes 2 h, video má 8,5 Gb, no a nahrání a zpracování na YT je na další půl den. Asi mám už staré železo. :-D Takže tak... Teď se do toho přidaly nové fyz. a auta, takže to bude zase o něco práce navíc si to všechno přerovnat a připravit.


Máš nápady ještě na případná vylepšení?

No nápadů na zlepšení by byla fůra, ale zrealizovat je v té časové tísni prostě nejde, takže se spíš snažím nemít tam nějaké zbytečné chyby, což se mi stejně nedaří :-D . Ale malej progres od prvního videa určitě je což si myslím je i vidět. Přešel sem s PowerDirectoru na Sony Vegas studio, které je určitě lepší ale stále se s ním učím... jinak děkuji za kladné ohlasy, které se vždy objevují na fóru nebo v komentech na FB pod videm. Aspoň pak vidím že to nedělám nadarmo a někdo se u toho i pobaví... :-D Mám hodně nepoužitých záběrů a chtěl sem vydat nějaká bonusová videa, ale jak a kdy to nakonec stihnu fakt těžko říct.

Pojďme teď odbočit k tvým výkonům za volantem. Jak se Ti zatím líbí rozjetá sezona? Daří se podle představ a myslíš že RBR prospěla NGP fyzika?

Tak sezóna neprobíhá úplně podle představ, jelikož je hodně výpadků. Z 6 soutěží, jsem dokončil 4 a z toho ještě 2 v rámci superrally, takže spíše nespokojenost. Na druhou stranu, já sem závodník a jezdit desátej mě prostě nebaví... Takže se snažím stále zlepšovat a přibližovat se nejlepším. V tom mi teď určitě hodně pomohl nový volant G27, dřív jsem jezdil na takové staré plastové plečce, se kterou už díky vadnému potenciometru nešlo auto udržet rovně... Takže už na posledních dvou soutěžích přišlo zlepšení, bohužel tu druhou sem zase nedokončil. Nejvíc mě to mrzí kvůli týmu, který si jinak vede dobře a každý bod mu chybí v dost možná i boji o titul TR v což před sezónou nikdo nedoufal. Takže teď už to beru týmově a i 10 místo beru všema deseti. J Na sněhu si nevěřím a moc neumím, takže na Blue Devil dostal nominaci někdo jiný z týmu. Na MM rally, bych chtěl ale opět dostat důvěru týmu a přivézt mu body. Teď k té fyzice. Mě celkově NGP nevadí, už sem si na to zvykl a dlouho sem nejel org. fyz. takže už nevím. Co je ale rozhodně plus, jsou nová auta a tratě... Některé nové modely aut jsou fakt parádní a už se těším, až budu točit takovou Celicu nebo i ten novej Pegi R5 od Leira je famózní, super že to stále někdo dělá a ta hra neumírá. Na rbr + už jsem viděl skoro hotovej novej Hyundai. Jednou taky možná začnu modelovat, zatím jsem dělal jen pár projektů v BTB, ale 3dmax a Wallaby ještě moc nepobírám.

Dane díky za tvůj čas, který věnuješ reportážím a přeju ať to jde stále tak pěkně od ruky a máš pořád chuť nás všechny bavit!

Já díky že na videa koukáte a snad to z IF rally stihnu co nejdříve zdar Dan...

 

Aktualizováno (Středa, 03 Únor 2016 09:07)